S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Hliníkové disky pre všetky autá!                                       info@profidisky.sk  //  +421915499333   //     Po - Pia: 07:00 - 15:30  -  So: 09:00 - 14:00 


Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov https://www.profidisky.sk/Ochrana-osobnych-udajov-a7_0.htm

Chcem dostávať novinky, zľavy a akcieemailom.Vaše osobné údaje spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.

 

 

Kopírpovať pod záložku ochrana osobných údajov:

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Kto je prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je nasledovná spoločnosť:

Obchodné meno:        BestWheelsZones.r.o

je  zapísaná v obchodnom registri vedenom Okr. Súd Nitra odd.S.ro Vlozkycislo: 34700/N /       

Sídlo:                           Jarková 631/12 946 51 Nesvady

IČO:                             47328045

IČ DPH:                        SK2023813869                                                      

Tel.:                              +421915499333

e-mail:                            profidisky@info.sk

Konajúca prostr.:        IllésDobosi

                                              

Rozsah osobných údajov

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas v nasledovných kategóriách:

 1. Prevádzkovateľ od kupujúcehozískavanasledovnéosobnéúdaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresanadoručenie, fakturačnáadresa, telefónnečíslo, e-mailováadresa. ,ktorésúspracúvané za účelomkorektnéhovybaveniaVašejobjednávky. Tieto osobnéúdajesúuchovávané po dobu 10 rokov pre účelyarchivácie. V rámcivybaveniaobjednávkydochádza k spracúvaniuosobnýchúdajov za účelomvystaveniafaktúr, vystaveniaskladových (dodacích) listov, zabezpečeniadopravyakoajúčtovania v účtovníctve.
 1. Tieto stránkyzaznamenávajúvašuIP adresu, informácie o časekoľkočasustráviteprezeranímtýchstránokainformácie o tom z akýchstránok k námprichádzate. Cookies sútextovésúbory, ktorésúukladanévovašompočítači a používajúsaajnameranienávštevnostistránky a prispôsobeniezobrazeniastránok a vďakatýmtosúboromVámdokážemeponúknuťkvalitnejšíobsah. Preto tietosúboryvnímameakonášoprávnenýzáujem. Niektorésúbory cookies súsúbormitretíchstrán, napr. Youtube, Google a podobne.
 2. Súbory cookiessimôžetekedykoľvekvymazaťalebo ich zbieranienastaviťpriamo v nastaveniachinternetovéhoprehliadača. Ak chceteodmietnuťzbieraniesúborov cookies nastavtesi to vosvojominternetovomprehliadači.
 3. Ak kupujúcisúhlasil so spracúvanímosobnýchúdajov v e-shopenaúčely e-mailovéhomarketingu, súhlasil so zasielaním e-mailovýchsprávnakontaktnú e-mailovúadresu.
 4. Osobnéúdajepre e-mailovémarketingovéúčely v rozsahumeno a priezvisko, e-mailováadresasúposkytnuténadobupiatichrokov. Tieto osobnéúdajeniesúposkytovanétretímstranám

 

Účely spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a  spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu pod.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobnú údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

Právne základy spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď:

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým preto, aby sme vám umožnili pohodlný nákup aby sme vám objednaný tovar doručili. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, na základe nasledujúcich právnych základov:

Spracúvanie na základe súhlasu dotknutej osoby podľa. čl. 6 ods. 1. písm. a) nariadenia GDPR

 • Pre účely zasielania informačného newslettra, na ktorého odber sa môžete prihlásiť prostredníctvom formulára na našej web stránke. Svoj súhlas so zasielaním newslettra môžete kedykoľvek zrušiť.
 • Pre účely zobrazovania behaviorálne reklamy na základe vašich záujmov podľa predošlého obsahu navštívených stránok. Svoj súhlas udelený prostredníctvom súborov cookies, môžete kedykoľvek odvolať. (Viac o súboroch viď nižšie)
 • Pre účely organizovania spotrebiteľských súťaží, ktorých sa môžete dobrovoľne zúčastniť ak splníte podmienky účasti v konkrétnej súťaži.

Spracúvanie na základe plnenie zmluvy podľa. čl. 6 ods. 1. písm. b) nariadenia GDPR

 • Pre účely objednávania a dodania tovaru (príprava a realizácia kúpnych zmlúv uzatvorených na diaľku)
 • Pre účely obchodnej komunikácie, v rámci prípravy a realizácie obchodných zmlúv, pri objednávaní tovaru, jeho doručovaní, ako aj poskytovaní súvisiacich informácií.
 • Pre účely registrácie na e-shope, ako krok ktorý na základe vášho rozhodnutia predchádza uzatvoreniu zmluvy a umožňuje vám pohodlnejšie opakované nákupy, získať prehľad o vašich objednávkach ako aj možnosť prístupu k vašim údajom a ich úpravám.
 • Pre účely poskytovania údajov pre doručenie tovaru kuriérom. Nami využívané spoločnosti poskytujú služby podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách  vaše údaje následne spracúvajú ako tretia strana a to po dobu nevyhnutnú pre doručenie zásielok.

Spracúvanie na základe zákonnej povinnosti podľa. čl. 6 ods. 1. písm. c) nariadenia GDPR

 • Pre účely vybavovania reklamácií, podľa zákona č.  250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkové priestory
 • Pre účely vedenia účtovnej a daňovej agendy, podľa zákona č. 431/2002 a účtovníctve, zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH a zákona č. 595/2003 o dani z príjmu
 • Pre účely bezpečnosti sietí a informačných systémov, podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a podľa čl. 32 nariadenia GDPR
 • Pre účely vybavovania žiadostí dotknutých osôb, súvisiacich s uplatňovaním práv v rámci ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR.

Spracúvanie na základe oprávneného záujmu, ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ podľa. čl. 6 ods. 1. písm. f) nariadenia GDPR

 • Pre účely zasielania informačného newslettra zákazníkom, v súvislosti s registráciou alebo nákupom. Zo zasielania newslettra sa môžete kedykoľvek odhlásiť.
 • Pre účely overovania spokojnosti zákazníkov, v súvislosti s priebehom posledného nákupu.
 • Pre účely komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí, v súvislosti s vašou interakciu na nami publikovaný obsah prostredníctvom našej fanúšikovskej stránky, web stránky, newslettra, blogu a pod.
 • Pre účely vedenie právnej agendy, súvisiacej preukazovaním, obhajovaním a uplatňovaním právnych nárokov.

Kategórie príjemcov

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • Kuriérske a prepravné spoločnosti
 • Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia

 

Doba uschovávania osobných údajov.

 • V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby. Tieto údaje spracúvame po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu
 • V prípade plnenie zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok
 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.
 • V prípade súhlasu so spracúvaním osobných údajov budeme vaše osobné údaje spracúvať až do odvolania súhlasu

 

Vaše práva ako dotknutých osôb

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.

 • Máte právo na prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.  
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Kde a ako môžete svoje práva uplatniť

Vaše práva môžete uplatniť písomne na adrese: Jarková 631/12 946 51 Nesvady, prostredníctvom telefónu:+421915499333 alebo e-mailom na adresu: profidisky@info.sk

 

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať. 

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.  

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

MjFlNT